MENY
search
Du er her: Fagstoff / Andre ressursar / Gåver tilsette - andre

Fagstoff  -  Gåver

 
(Kilde: www.bdo.no - nyttig å vite)

Visse gaver fra arbeidsgiver er skattefrie.
Skattefritaket omfatter så vel ansatte som styremedlemmer.
Gavene må bestå i annet enn pengebeløp. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter likestilles med gaver ytet i form av varer/tjenester.

Gaver kan gis etter flere alternativer til samme skattyter i samme år.
Det er en forutsetning at gave eller premietilståelse er en generell ordning i bedriften.

Om gaver til forretningsforbindelser: Representasjon

Skattefrihet for mottaker

Inntil
verdi kr

Fradr.rett
for giver

Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år.
Overskytende beløp skattlegges.

8 000

ja

Andre runde år kan benyttes for tjenestejubileum. Dette
forutsetter at disse jubileene trer i stedet for og for øvrig
kan sammenlignes helt med de som er nevnt ovenfor, for
eksempel at 30 års tjenestetid markeres i stedet for 25 år.
Som over, hvor gaven er gullklokke med inskripsjon

12 000

ja

Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 år

3 000

ja

Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50 år

4 500

ja

Arbeidstaker gifter seg, fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år,
går av med pensjon eller slutter etter minst 10 år.

 3 000

ja

Premie for forbedring av organisasjon og
arbeidsmetoder i bedriften


 2 500


ja

Andre gaver i arbeidsforhold (julegaver og lignende)

1 000

nei

Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

500

jaMerverdiavgift
Det kan ikke trekkes fra inngående merverdiavgift for innkjøpte gavegjenstander.

Visse frivillige organisasjoner

2017: Fradraget til frivillige organisasjoner er eget fradrag, grensen er 30 000 kroner.
2018: Grensen er 40 000 kroner.
Fradraget gis både til personer og selskap.

Godkjente organisasjoner som er registrert
Klikk her for Skatteetatens oversikt.

Tilskudd til yrkesopplæring og vitenskapelig forskning

Fradrag kan samlet gis med inntil kr 10.000 uten begrensning i forhold til skattyters inntekt. Kreves det fradrag for mer enn kr 10.000, kan samlet fradrag gis med inntil 10 pst. av skattyterens alminnelige inntekt (før fradrag for tilskuddet) etter fradrag for årets og ev. framførbare underskudd for vedkommende år. Les mer her.    
    
Godkjente organisasjoner som er registrert
Klikk her for Skatteetatens oversikt.Klikk her for utskriftsvennleg versjonKlikk her for utskriftsvennleg versjon