MENY
search
Du er her: Fagstoff / Lønn satsar / Barn og lønn

Fagstoff  -  Lønn til barn i foreldre si bedrift
 

(Kilde: Skattetaten)

Størrelsen på lønn til egne barn vurderes i forhold til arbeidsinnsatsen og den betaling som andre i tilsvarende aldersgruppe ville ha fått for samme arbeid. Det bør tas utgangspunkt i timenoteringer og normalsatser per time, gradert etter alder. Dersom timenoteringer ikke er ført, må omfanget av innsatsen vurderes skjønnsmessig av ligningsmyndighetene. Forlanges det fradragsført lønn for mer enn ca 250 timer til det enkelte barn, bør det vurderes i hvilken utstrekning fradrag skal gis.

I normaltilfellene vil en kunne legge til grunn takseringsreglenes satser for lønn til hjemmeværende barn som samtidig går på skole:

 

01.01. - 31.05.2016

01.06. - 31.12.2016

Alder 

Timesats 

Timesats 

17 år 

112

113

16 år 

108

109

15 år 

94

95

14 år 

83

84

13 år 

74

75

Det kan bare unntaksvis bli tale om å fradragsføre lønn til egne barn under 13 år.

Feriepenger er inkludert i satsene. Satsene bør normalt legges til grunn uansett til hvilke tider arbeidet er utført.

Kost til forsørgede barn kan ikke ses på som del av lønnen.Klikk her for utskriftsvennleg versjonKlikk her for utskriftsvennleg versjon