MENY
search
Du er her: Fagstoff / Skatt næring / SkatteFUNN

SkatteFUNN


Skattefradragsordningen for FoU-kostnader (SkatteFUNN) ble innført i 2002 og senest utvidet i 2015. Alle bedrifter som driver egen forskning og utvikling eller som kjøper FoU-tjenester av universiteter, høyskoler eller forskningsinstitusjoner, kan søke om det særskilte skattefradraget.

Norges Forskningsråd har ansvaret for å godkjenne forskningsinnholdet i prosjektene det søkes skattefradrag for.

Fradrag gis med 20% for SMB bedrifter og med 18% for øvrige bedrifter.

Fra og med regnskapsåret 2015 er fradragsrammen på egenutført FoU inntil MNOK 15 pr år, eller ved anskaffelse fra godkjente forskningsinstitusjoner MNOK 33. 

Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige MNOK 33. Rammen gjelder per bedrift per år.

SkatteFUNN tilskuddene administreres via skatteseddelen. Tilskudd som overstiger betalbar skatt blir utbetalt.

Forskningsrådet om Skattefunn: Klikk her

Skatteetaten: LikningsABC 2014/15Klikk her for utskriftsvennleg versjonKlikk her for utskriftsvennleg versjon