MENY
search
Du er her: Nyheiter
Arkiv:
Totalt 662 artiklar
Månad År
 • Personalliste på byggeplassen må vere elektronisk
 • Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller liknande på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallista. Endringa gjeld frå 01.07.2017.
  Dato: 5. juli 2017 20:33:39
 • Betaling etter forfall kan gi stor meirkostnad
 • Den næringsdrivande har rett til å krevje kr 380 i inndrivingskompensasjon dersom rekninga ikkje er betalt i tide.
  Dato: 5. juli 2017 20:01:13
 • Fleire enn fem tilsette? Nye krav om varslingsrutinar
 • Nye reglar frå 01.07.2017 er vedtekne for å styrke vernet av varslarar. Rutinane skal vere skriftlege og lett tilgjengelege for arbeidstakarane.
  Dato: 5. juli 2017 19:07:10
 • Sjekk foretaksnamn, domene og varemerke i eitt søk
 • No kan du finne ut om eit firmanamn er ledig, og i så fall om også domenenamn og varemerke også er tilgjengeleg. Du finn dette samla på nettsida navnesok.no .
  Dato: 5. juli 2017 14:49:24
 • Statsbudsjettet 2017
 • Finansskatt, redusert overskotsskatt og rabatt på verdsetjing av aksjar og driftsmiddel er blant det som blir foreslått i årets statsbudsjett. Artikkelen er oppdatert med end...
  Dato: 6. oktober 2016 13:42:23
 • Sjekklista som kuttar skatten
 • Sjekk frådragslista før du leverer sjølvmeldinga!  Her får du tipsa for å redusere skatten din.
  Dato: 24. april 2016 20:03:31
 • Den nasjonale skatteklagenemnda er klar
 • Den nye landsdekkande skatteklagenemnda er operativ frå 1. juli, og erstattar både dei regionale og særskilde nemndene vi har i dag. Autoriserte rekneskapsførarar er ikkje med...
  Dato: 24. april 2016 19:19:48
 • Næringsrapport skatt; for deg utan rekneskapsførar
 • Næringsrapport skatt erstattar næringsoppgåva og åtte andre likningsskjema. Den nye tenesta frå Skatteetaten er for næringsdrivande som leverer sjølvmeldinga utan profesjonell...
  Dato: 24. april 2016 16:27:15
 • Utbytte til holdingselskap kan bli tvangslønn hos eigar
 • Spørsmålet er om utbetalinga er avkastning frå verksemda, eller om utbetalinga skuldast eigar sin arbeidsinnsats. Direkte eigde selskap har ikkje denne risikoen for omklassif...
  Dato: 24. april 2016 15:26:43
 • Standard dataformat endeleg klar i første versjon
 • Første versjon av standard dataformat er no lansert. Resultatet er eit samarbeid mellom Skattedirektoratet, Regnskap Norge og systemleverandørane i Noreg.
  Dato: 20. mars 2016 21:41:08
  ForrigeViser [ 1 - 10 ] av 662Neste