Overtidsmat


Medan det tidlegare var ein tariffregel som gav skattefritak på overtidsmat, er reglane no endra. Dette kompliserer behandlinga av overtidsmat.

Følgjande gjeld:

  • Dekning av overtidsmat er skattepliktig for arbeidstakar.
  • Unntak 1: Arbeidstakar er borte frå frå heimen minst 12 timar og får dekt inntil kr 89 (2016) etter rekning. Dersom det blir dekt meir, så vil overskytande vere skattepliktig.
  • Unntak 2: Dersom arbeidsgivar serverer eit rimeleg måltid (ikkje refusjon) til ein arbeidstakar som er pålagt å jobbe overtid, og vedkomande har fråver frå heimen på 12 timar eller meir.