15.09.2018:
15.09.2018
Forskotsskatt personleg næringsdrivande - betaling 3. termin
Dato:15.09.2018

15.09.2018
Arbeidsgivaravgift og skattetrekk for juli og august - betaling
Dato:15.09.2018

Fleire fristar
10.10.2018
Meirverdiavgift juli og august - betaling
Dato:10.10.2018
15.11.2018
Forskotsskatt personleg næringsdrivande - betaling 4. termin
Dato:15.11.2018
15.11.2018
Arbeidsgivaravgift og skattetrekk for september og oktober - betaling
Dato:15.11.2018
10.12.2018
Meirverdiavgift september og oktober - betaling
Dato:10.12.2018
31.01.2019
Søknad årstermin meirverdiavgift
Dato:31.01.2019
10.02.2019
Meirverdiavgift november og desember - betaling
Dato:10.02.2019
15.02.2019
Forskotsskatt aksjeselskap - betaling 1. termin
Dato:15.02.2019
10.03.2019
Meirverdiavgift årsoppgåve - betaling
Dato:10.03.2019
15.03.2019
Forskotsskatt personleg næringsdrivande - betaling 1. termin
Dato:15.03.2019
15.03.2019
Arbeidsgivaravgift og skattetrekk for januar og februar - betaling
Dato:15.03.2019
10.04.2019
Meirverdiavgift januar og februar - betaling
Dato:10.04.2019
10.04.2019
Primærnæring meirverdiavgift årsoppgåve - betaling
Dato:10.04.2019
15.04.2019
Forskotsskatt aksjeselskap - betaling 2. termin
Dato:15.04.2019
15.05.2019
Forskotsskatt personleg næringsdrivande - betaling 2. termin
Dato:15.05.2019
15.05.2019
Arbeidsgivaravgift og skattetrekk for mars og april - betaling
Dato:15.05.2019
31.05.2019
Restskatt fjorår - betaling utan rentetillegg
Dato:31.05.2019
10.06.2019
Meirverdiavgift mars og april - betaling
Dato:10.06.2019
30.06.2019
Siste frist for generalforsamling fjoråret
Dato:30.06.2019
15.07.2019
Arbeidsgivaravgift og skattetrekk for mai og juni - betaling
Dato:15.07.2019
31.08.2019
Meirverdiavgift mai og juni - betaling
Dato:31.08.2019